aaaaarte

Array ( [page] => 0 [year] => 2011 [monthnum] => 4 [name] => concurs-d%e2%80%99alta-direccio-per-cobrir-la-placa-de-directora-del-museu-dart-modern-i-contemporani-de-palma-es-baluard [category_name] => convocatoria [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [w] => 0 [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 420 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC )
  • aaaaarte en Twitter
Miércoles, 8.7.2020


Es Baluard: Concurs d’alta direcció per cobrir la plaça de Director/a del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Por aaaaarte | 13.4.2011

La fundació convoca concurs d’alta direcció per cobrir la plaça de Director/a del
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (en endavant Es Baluard) amb la missió
de gestionar, programar i administrar el museu esmentat, a més d’impulsar les
activitats culturals i educatives i de representar el museu.

És voluntat de la Fundació Es Baluard seguir les bones pràctiques en la gestió dels
museus i centres d’art, en el sentit d’exercir una gestió cultural transparent,
democràtica i participativa i fent, per tant, que sigui un jurat independent d’experts
qui proposi el millor projecte/s per al museu i la/es persona/es candidata/es més
adequada/es per ocupar la Direcció. El concurs es regeix per les BASES següents:

BASE PRIMERA.- LA FUNDACIÓ.
Per a la gestió del Museu es va constituir una fundació anomenada «FUNDACIÓ ES
BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA» (CIF n º G-57223992),
mitjançant escriptura pública atorgada el 30 de juliol de 2003, davant el Notari de
Palma D. Pedro Garrido Chamorro, degudament inscrita al Registre de Fundacions,
mitjançant resolució publicada al BOIB núm. 134 de 25 de setembre de 2003.

BASE SEGONA.- OBJETIUS DE LA FUNDACIÓ.
Els objectius de la Fundació, relacionats en l’article 5 dels estatuts persegueixen
sostenir, conservar, exposar i promocionar el Museu de Art Modern i Contemporani de
Palma; promocionar els artistes i obres, directa o indirectament relacionades amb la
realitat artística de les Illes Balears, les obres d’art procedents de la Col·lecció Serra,
el Conjunt d’obres d’art cedides pels altres fundadors i les que adquireixi o estiguin,
per qualsevol títol en possessió de la Fundació.

BASE TERCERA.- FUNCIONS I ATRIBUCIONS DEL DIRECTOR/A
Les funcions i atribucions del Director/a es relacionen en l’article 18 dels estatuts: En
l’àmbit artístic, el Director/a, supervisarà i coordinarà les activitats relacionades amb
la Col·lecció cedida i la dipositada per la Fundació d’Art Serra, amb el Conjunt cedit
pels altres fundadors i les obres d’art que es troben en possessió i la Fundació. A títol
enunciatiu, li correspon al Director/a :
a) Supervisar l’estat i conservació de les instal·lacions, serveis i mobiliari del
Museu.
b) Organitzar i coordinar l’exposició permanent de la Col·lecció, Conjunt i
obres d’art pertanyents o confiades a la Fundació per qualsevol concepte.
c) Promocionar, cuidar, conservar i restaurar les obres de Col·lecció, del
Conjunt i altres obres d’art pertanyents o confiades a la Fundació.
d) Organitzar o coordinar exhibicions periòdiques d’obres d’art.
e) Supervisar i coordinar la publicació de guies, catàlegs, documents i altres
suports tècnics encarregats per la Fundació.
f) Coordinar amb el representant de la Fundació d’Art Serra l’ús i exhibició de
les obres dipositades al Museu.
g) Promoure la millora i increment de la col·lecció del Museu d’acord amb les
pautes marcades pel Patronat i l’assessorament de la Comissió d’Adquisicions.
h) Dur a terme qualsevol acció que redundi en benefici del Museu i les obres
d’art.
Les activitats desenvolupades pel Director/a en l’àrea artística s’han d’ajustar,
en tot cas, al que disposa el Patronat i dins dels límits pressupostaris de la Fundació.
Per dur a terme les funcions de caràcter econòmic i administratiu correspon al
Director/a:
a) Formular els comptes anuals, a aquest efecte confeccionades i sotmetre a
l’aprovació del Patronat.
b) Sotmetre a l’aprovació del Patronat el pla d’actuació de l’exercici següent,
juntament amb el corresponent pressupost d’ingressos i despeses en la forma prevista
a l’article 9 d’aquests estatuts.
c) Coordinar els diferents òrgans i les activitats de la Fundació per executar
el Pla d’Actuació i pressupost aprovat.
d) Dirigir l’àrea de Recursos Humans, serveis i col·laboracions de la Fundació,
contractant el personal que sigui necessari segons els pressupostos aprovats.
e) Quantes funcions que li siguin encomanades pel Patronat.

BASE QUARTA.- REQUISITS DELS CANDIDATS
Seran requisits necessaris els següents:
1.- Ser major d’edat i tenir la nacionalitat espanyola o d’un país membre de la
Unió Europea. En cas contrari, prèvia formulació del contracte, haurà d’acreditar-se
residència legal i permís de treball a les Illes Balears.
2.- Títol universitari superior o equivalent.
3.- Coneixement del català i del castellà, així com domini de la llengua
anglesa, a nivell escrit i parlat. En el cas que no s’acrediti el coneixement dels
idiomes cooficials a les Illes Balears, la persona candidata haurà de comprometre’s a
aprendre’ls i demostrar els seus coneixements en un període d’un any. Aquest
requisit serà recollit al contracte.
4.- Acreditar una trajectòria i experiència significatives en la direcció i gestió
de Museus, centres d’art i/o espais culturals i tenir coneixements d’arts visuals i
cultura i pensament contemporanis.
No obstant això, la Fundació podrà convidar nominalment al concurs als
professionals que consideri adequats.

BASE CINQUENA.- MÈRITS A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓ.
Seran considerats mèrits els següents:
1. Coneixement de les pràctiques artístiques contemporànies i coneixement i
vinculació amb el món de la cultura i l’art a les Illes Balears.
2. La capacitat del projecte de generar discurs i implicar nous públics.
3.- Demostrar capacitat per desenvolupar xarxes de relacions, tant nacionals
com internacionals, que propiciïn la col·laboració amb altres centres d’art, espais de
creació, universitats, centres de recerca o organismes culturals per a l’organització
conjunta de projectes i activitats.
4.- Es valorarà experiència en l’elaboració de plans d’actuació, pressupostos i
gestió per objectius, dots de lideratge i habilitats per a la negociació i resolució de
conflictes.
5.- Acreditar un coneixement suficient dels agents econòmics susceptibles de
desenvolupar programes destinats a incentivar el patrocini del Museu.
6.- Es valorarà la possessió de títols universitaris diferents de l’imprescindible
per accedir a la convocatòria i, especialment, els corresponents a les disciplines
d’Art, Història, Economia d’empreses, Dret i Humanitats.
7.- Es valoraran els estudis específics de postgrau relacionats amb l’art, la
crítica, la cultura i el pensament contemporani.
També es valoraran els treballs, investigacions i publicacions realitzades per
la persona candidata i relacionades amb l’art, la crítica, la cultura i el pensament
contemporani.
8.- Es valorarà la capacitat de motivar i inspirar a l’equip humà de treball.
9.- Es valorarà el coneixement d’altres idiomes diferents de l’anglès.

BASE SISENA.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES.
Les persones candidates hauran d’aportar la següent documentació:
1.- Document acreditatiu de la identitat i nacionalitat, així com, si escau, els
oportuns permisos de residència i de treball.
2.- Títol universitari o equivalent als efectes de compliment dels requisits de
la convocatòria.
3.- Títols acreditatius dels coneixements de llengua requerits en la
convocatòria.
4.- Si no és espanyol o procedent d’un país on l’idioma oficial sigui el castellà,
títol acreditatiu del domini d’aquest idioma.
5.- Currículum Vitae i documents acreditatius dels mèrits al·legats,
especialment títols acadèmics, certificats acreditatius de l’experiència professional
consignada en el currículum i, en general, totes certificacions o documentació que
s’estimi procedent per justificar els mèrits al·legats i a considerar.
Cas que la documentació aparegui en idioma diferent al castellà o català,
haurà d’estar acompanyada de la seva traducció efectuada per traductor jurat.
6.- A més, aquells candidats que acreditin suficientment el compliment del
que disposen els anteriors punts, seran convidats a presentar, en el termini de 45
dies, informe on es plantegi i desenvolupi un projecte artístico-cultural raonat que
demostri coherència i coneixement del museu.
La Fundació facilitarà digitalitzada la documentació adient per preparar
aquest informe.
En qualsevol cas, la presentació a la convocatòria significa acceptar les bases
del concurs i, en casos de dubte, seran interpretades per la Comissió Avaluadora.

BASE SETENA.- FORMA DE PRESENTACIÓ, LLOC I TERMINI.
La documentació es presentarà en català o castellà i cas de documentació formulada
en idioma diferent, haurà de venir acompanyada de traducció jurada.
La documentació s’ha de presentar en original o en fotocòpia compulsada.
La documentació, es presentarà a l’àrea d’administració del Museu, en horari de
08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres, dins d’un sobre tancat dirigit al Secretari
de la Fundació, que podrà estar lacrat, en el qual s’indicarà CONCURS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE LA «FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU
D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA», al qual acompanyarà sol·licitud subscrita
en duplicat exemplar.
Podrà presentar-se mitjançant correu certificat, justificant la data mitjançant el
segell de l’oficina de Correus.
El termini per a la presentació de la totalitat de la documentació referida, serà fins
al dia ___ de ____ de 2011, inclusivament.

BASE VUITENA.- VALORACIÓ I PROCÉS DE SELECCIÓ.
La comissió avaluadora, assistida pel Secretari de la Fundació, estarà formada per
cinc experts de reconegut prestigi en el sector de l’art i gestió de centres, més
quatre representants de la Fundació, tots ells de perfil tècnic i designats per la
Comissió Executiva. La composició de la comissió avaluadora es farà pública al final
del període de presentació de candidatures.
– En primera fase, la comissió avaluarà la documentació de cada candidat. Els
que superen aquesta fase seran convidats a presentar l’informe esmentat en el punt 6
de la base Sisena.
– En segona fase, la comissió avaluarà els informes presentats pels
candidats/es.
– En tercera fase, aquesta mateixa comissió durà a terme les entrevistes que
cregui pertinents.
– En quarta fase, la Comissió Avaluadora elaborarà una proposta raonada a la
Comissió Executiva, amb un màxim de tres persones seleccionades.
La convocatòria es podrà declarar deserta si la Comissió Avaluadora o la
Comissió Executiva consideren que cap de les persones presentades s’adequa als
requisits del càrrec de director/a.
Finalitzat el procés de selecció, la documentació es retornarà als candidats /
es que així ho sol·licitin.

BASE NOVENA.- INCOMPATIBILITAT.
La dedicació del director / a del Museu serà completa i no podrà desenvolupar cap
altra activitat laboral, mercantil o vinculada al comerç de l’art o col·leccionisme
privat. Excepcionalment, podrà ser acceptable la seva participació en algun projecte
extern del Museu, amb l’autorització de la Comissió Executiva.

BASE DESENA.-RÈGIM DE CONTRACTACIÓ.
La persona candidata designada per ocupar la direcció subscriurà un contracte
laboral amb la Fundació que contemplarà una durada de quatre (4) anys, amb la
possibilitat de pròrroga per dos (2) anys, excepte denúncia expressa per qualsevol de
les dues parts, amb sis mesos d’antelació a la data del seu venciment.
Finalitzat el període de sis (6) anys, el contracte es podrà prorrogar per anys
successius, igualment, excepte denúncia expressa per qualsevol de les dues parts i
amb la mateixa antelació abans esmentada.
El Director/a del centre estarà subjecte a avaluació d’acord amb els criteris
d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats segons
els objectius que hagin estat fixats. La seva permanència en el lloc dependrà de
l’avaluació de l’acompliment.
La relació laboral quedarà regulada per un contracte a l’empara del que disposa el
Reial Decret 132/1985, de 1 d’agost, regulador de la relació laboral de caràcter
especial del Personal d’Alta Direcció.
La retribució del Director/a s’establirà en la convocatòria del concurs.

BASE ONZENA.- CONFIDENCIALITAT.
Es garanteix la confidencialitat de la participació de les persones que prenguin part
en aquest procés de selecció, així com de totes les seves dades personals i
professionals. Únicament es farà públic el nom del candidat que resulti designat per
ocupar la direcció del centre.

BASE DOTZENA.- AMPLIACIÓ D’INFORMACIÓ.
Les persones candidates poden demanar més informació mitjançant petició a la
Secretaria de la Fundació Es Baluard, canalitzada a través de la següent pàgina web: http://www.esbaluard.org
Per garantir la igualtat de tots els possibles candidats, tota la informació que sigui
facilitada a petició de qualsevol dels referits, es publicarà a dita pàgina web.

>esbaluard.org/pdf

Comenta